Feiten en cijfers

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid van vaders, moeders, jongeren en jongvolwassenen wordt continu bijgehouden door UvA minds. Deze gegevens worden elk jaar ge-update.

Wij werden snel geholpen

87%
‘Ik ben tevreden met de snelheid waarmee wij werden geholpen’: 79% van de moeders, 90% van de vaders en 91% van de jongeren is het hiermee eens.

Tevreden over behandeling

8.1
  • Jongeren: 7.9
  • Jongvolwassenen: 8.7
  • Moeders: 8.0
  • Vaders: 7.9
Er werd goed naar mij geluisterd

99%
‘De behandelaar luistert goed naar mij (en mijn kind)’: 100% van de jongeren, 100% van de moeders en 98,8% van de vaders is het hiermee eens.

‘We voelden ons erg welkom en gehoord. De trainingen vonden we erg prettig en leuk. Vooral ook om het samen te doen.’Ouder

‘Ik ben als persoon goed gezien door mijn behandelaar en zo heeft ze voor mij de juiste behandeling gecreëerd en voltooid.’Jongvolwassene

‘Goed, open contact gehad met de begeleider, dat was fijn!’Jongere

Tevredenheid bij ketenpartners

Naast cliënttevredenheid wordt ook tevredenheid bij ketenpartners over de samenwerking met UvA minds continu gemonitord. Wij vragen partners (o.a. Huisartsen, onderaannemers, hoofdaannemers) hoe ze de samenwerking met UvA minds ervaren.

Hoe tevreden bent u over de samenwerking met UvA minds?

8.3
In hoeverre zou u UvA minds aanbevelen aan andere instellingen?

8.6

De tevredenheid van onze ketenpartners is gebaseerd op onderstaande beoordelingen:

Effectiviteit

4.2
Kwaliteit diagnostiek

4.1
Snelheid
in starten
3.4
Meedenking in
oplossingen
4.1
Zorgvuldigheid in omgaan
met vertrouwelijke informatie
4.4
Houden aan
afspraken
4.2
Respectvolle houding
naar cliënten
4.6

De tevredenheid is gebaseerd op een schaal van 1-5

Behalen van doelen

In samenspraak met de cliënt en/of het gezin worden er voor de start van de behandeling doelen opgesteld. Aan het einde van de behandeling vragen wij de cliënt en/of het gezin in hoeverre zij verbetering ervaren in deze doelen.

Ruim 90% ervaart verbetering in eigen doelen.

'Het lukt ouders om rustiger te reageren bij boosheid van hun kind'

'(...) kan rustig blijven op het moment dat hij denkt aan de nare gebeurtenis'

'(…) durft ’s nachts alleen te slapen in haar eigen bed'

'(...) heeft inzicht in zijn eigen sterke en minder sterke kanten'