Feiten en cijfers

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid van vaders, moeders, jongeren en jongvolwassenen wordt continu bijgehouden door UvA minds. Deze gegevens worden elk jaar ge-update.

Wij werden snel geholpen

88%
‘Ik ben tevreden met de snelheid waarmee wij werden geholpen’: 87% van de moeders, 88% van de vaders en 89% van de jongeren is het hiermee eens.

Tevreden over behandeling

8.5
  • Jongeren: 8.5
  • Jongvolwassenen: 8.5
  • Moeders: 8.5
  • Vaders: 8.5
Er werd goed naar mij geluisterd

97%
‘De behandelaar luistert goed naar mij (en mijn kind)’: 97% van de moeders, 100% van de vaders en 95% van de jongeren, is het hiermee eens.

‘Naast de therapie die mijn kind kreeg, had ik zelf veel aan de ouderbegeleiding. Hierdoor kreeg ik inzicht in mijn handelen ten opzichte van mijn kind en kon ik mijn kind ook beter helpen. Bovendien voelde ik mij zelf hier ook beter door.’ Ouder

‘De behandeling heeft mij geholpen om van mijn klachten af te komen, om meer inzicht te krijgen in mijn patronen en ook om bepaalde stukjes uit het verleden te verwerken. Ik ben zeer tevreden als ik erop terug kijk!’ Jongvolwassene

‘Ik heb me altijd erg op mijn gemak gevoeld bij UvA minds.’ Jongere

Tevredenheid bij ketenpartners

Naast cliënttevredenheid wordt ook tevredenheid bij ketenpartners over de samenwerking met UvA minds continu gemonitord. Wij vragen partners (o.a. Huisartsen, onderaannemers, hoofdaannemers) hoe ze de samenwerking met UvA minds ervaren.

Hoe tevreden bent u over de samenwerking met UvA minds?

8.1
In hoeverre zou u UvA minds aanbevelen aan andere instellingen?

8.3

Behalen van doelen

In samenspraak met de cliënt en/of het gezin worden er voor de start van de behandeling doelen opgesteld. Aan het einde van de behandeling vragen wij de cliënt en/of het gezin in hoeverre zij verbetering ervaren in deze doelen.

Ruim 90% ervaart verbetering in eigen doelen.

'Het lukt ouders om rustiger te reageren bij boosheid van hun kind'

'(...) kan rustig blijven op het moment dat hij denkt aan de nare gebeurtenis'

'(…) durft ’s nachts alleen te slapen in haar eigen bed'

'(...) heeft inzicht in zijn eigen sterke en minder sterke kanten'